עדכון בדוא"ל

תגובות אחרונות

עוקבים

רשומות פופולריות

יום שישי, 25 בספטמבר 2015

אי שם, במקום אחר, התחלתי לכתוב בלוג אישי. עברו כמה שנים מאז.
הסיבה לכתיבה השתנתה בינתיים, וכך גם הסביבה המיידית שלי.
גם אופן ההסתכלות שלי על חווית הכתיבה כבר אינה זהה.
אך עם כל זאת, הרצון להעלות על הכתב היה, ונותר.
כדי למסגר הווה, שייזכר כעבר, אי שם בעתיד.
התבגרתי, השתנתי, נשארתי אותו אדם,
בוגר ילדותי, שתוטניק רציני וגם
איש של ביחד, אי של לבד
חווה הווה, צופה מהצד
בעצמי וגם בכם
וכך כל עוד
אפשר.